LOKALITET: STRUPE DE LION, STANCIJA BUSETO, KALDERIVA, SAN ANTONIO

U kratkim crtama

  • 7000 stabala maslina na 27 ha
  • Ekološka proizvodnja
  • Sve masline su pod sistemom navodnjavanja kap po kap
  • Maslinici su pod stalnim nadzorom agronoma
  • Nasadi su u odličnoj kondiciji, izvanredno se dobro razvijaju
  • Vrši se stalni monitoring sastava tla.
  • Akcent proizvodnje je na autohtonim sortama  kao što je Istarska bjelica, Buža ženska vodnjanska, Buža puntoža, Karbonaca

Na lokalitetu je obnovljeno 10 kažuna, 14 ulaza sa 22 glave, i 200 metara suhozida, velik dio lokaliteta je pod zaštitom Rimskih centurijacija. Maslinici su tamo postojali od Rimskog doba, iz toga doba potječe oko 500 stabala karbonace. Kako je lokalitet u potpunoj i netaknutoj prirodi, obiluje divljim životinjama zbog kojih smo obnovili dvije lokve i osam pojila.

Svi maslinici su u blagoj padini,  na maksimalnoj visini od 106 metara nadmorske visine, sa padom prema do najniže 80 metara nadmorske visine. Udaljenost od mora je 2,5 km zračne linije sa pogledom na zapdnu stranu, vječito okupanu suncem. Voda za zalijevanje crpi se iz naših posjeda iz dubine od 160 metara, kapaciteta 2,5 kubika na sat. Zalijevanje je ekološko bez tretmana, a voda je čista podzemna. Zemlja je pretežno crvenica sa velikim udjelom humusa i kalcita što je idelano za razvoj masline. Proizvodnja je isključivo monosortna, radi bolje kvalitete. Beremo krajem 9 mjeseca i početkom 10 mjeseca. U svim našim uljima slobodne masne kiseline kreću se od 0,11 do 0,15, u rangu vrhunskih maslinovih ulja. Osim niske razine masnih kiselina odlikuje ih i izuzetno visoka razina polifenola.